MPM ASTORIA BEACH
OPIS

Lokacija: Hotel MPM Astoria se nalazi na šetalištu pored mora u Sunčevom Bregu i ima direktan izlaz na plažu. Od centra Sunčevog Brega udaljen je 200 m, a od aerodroma u Burgasu 40 km.

 

Sobe: Hotel MPM Astoria u svom sastavu ima 162 smeštajne jedinice podeljene u više kategorija. U ponudi turističke agencije Odeon World Travel na raspolaganju su standard sobe i suite sobe. Svaka soba ima kupatilo,fen, TV, telefon, klima uređaj, mini bar i balkon.

  

Hotelski sadržaj: U sastavu hotela MPM Astoria je osim pansionskog restorana sa čije terase se pruža pogled na bazene i plažu i nekoliko barova. Gosti mogu da uživaju u osvežavajućim napicima u lobby, baru pored bazena i baru na plaži. Od ostalih sadržaja gostima su na raspolaganju prodavnica, menjačnica, usluga pranja i sušenja veša. Wi-Fi je u javnim prostorijama dostupan besplatno, dok se sef na recepciji doplaćuje.

 

Sport i zabava: U sastavu hotela MPM Astoria, gostima su na raspolaganju 2 spoljašnja bazena, od kojih je jedan dečiji. Najmlađi se mogu zabaviti u dečijem klubu, koji u svom sastavu ima igralište, a o zabavi se brine tim animatora.

Na plaži
U centru
Animacija za decu
Prodavnica
Menjačnica
Servis za pranje i peglanje
Wi Fi
Ležaljke i suncobrani u ceni
Spoljašnji bazen
Bar na bazenu
Restoran
Mini klub
Hotel Map Title
PROGRAM

 

PROGRAM PUTOVANJA

Prvi dan

Dolazak i smeštaj u hotel ili apartman posle 14:00h.

Drugi - pretposlednji dan

Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.

Poslednji dan

Napuštanje hotela ili apartmana do 10:00h.

CENA UKLJUČUJE:

- rezervisane i potvrđene usluge u izabranom smeštajnom objektu

- uslugu ino-partnera

- organizaciju putovanja i usluge predstavnika

CENA NE UKLJUČUJE:

- boravišne takse

- zdravstveno putno osiguranje Sve dodate informacije putnici mogu dobiti u turističkoj agenciji Odeon World Travel.

- osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama ili putem telefona. Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja.

- autobuski prevoz (opciona doplata po terminima i cena navedenih dole u programu putovanja) 

PROMENA REZERVACIJE

Svaka promena rezervacije se prema Opštim uslovima putovanja smatra otkazom rezervacije. U pojedinim slučajevima, kada do promene dođe blagovremeno, promenu rezervacije je moguće izvršiti uz doplatu od 3000RSD po rezervaciji.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Eurima (osim ako drugačije nije definisano programom putovanja). Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u eurima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 21 dan pre polaska.

2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.

3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata prilikom rezervacije).

4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20.umesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Odeon World Travel-a.

6 ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.

7. TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.

Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine ponude.

OSIGURANJE:

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnogo siguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (dozvoljena novčana sredstva, zdravstveno osiguranje…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU ili izlaz iz RS.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.Pasoš mora biti važnosti minimum 3 meseca nakon povratka sa putovanja (minimum 90 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše, budući da se isti izdaju sa kraćim periodom važenja.

Putnik se obavezuje da će prilikom rezervacije navesti ispravne podatke koji podrazumevaju sledeće: ime i prezime kako je navedeno u pasošu, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i kontakt mail adresu. Putnik se obavezuje da dostavi dodatno tražene podatke ukoliko su dodatni podaci potrebni za realizaciju putovanja. Ukoliko putnik u bilo kom trenutku priloži neispravne ili delimično neispravne podatke koji mogu za posledicu imati naknadne finansijske troškove – putnik (nosilac rezervacije) se obavezuje da isti trošak snosi, te takvi troškovi ne mogu ići na teret agencije Odeon World Travel. Agencija Odeon World Travel ne može biti odgovorna za netačne ili delimično tačne podatke putnika koje je putnik prijavio prilikom rezervacije.

SMEŠTAJ:

U najvećem broju smeštajnih objekata u smeštajne jedinice se ulazi posle 14:00h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h poslednjeg dana boravka. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.

U svim hotelima dodatni-pomoćni kreveti rade se na upit. Skrećemo putnicima pažnju da su pomoćni kreveti manjih dimenzija od standardnih, obično drvene ili metalne kontrukcije ili na razvlačenje i da mogu bitno uticati na komfor u smeštajnoj jedinici.

Deca 0-2 god. nemaju svoj krevet, dele sa odraslima. Krevetac za bebe se radi na upit i dodatno se plaća u većini hotela. Molimo putnike da se o cenama i uslovima najma krevetca informišu u agenciji.

Svi opisi, fotografije i podaci o smeštajnim objektima su preuzeti sa zvaničnih internet prezentacija ili dobijeni od lokalnih partnera. Smeštajni objekti zadržavaju pravo da usled objektivnih okolnosti izmene ili ukinu neke od sadržaja/usluga. Kategorizacija smeštajnih objekata odgovara lokalnoj kategorizaciji koju propisuje nadležno Ministarstvo zemlje putovanja.

Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima zavisi od sezonalnosti i politike samog objekta.

PREDSTAVNIK AGENCIJE:

Ukoliko se tokom boravka na destinaciji javi potreba za asistencijom, molimo putnike da se obrate predstavniku agencije ili lokalnoj partnerskoj agenciji čiji je kontakt telefon naveden na vaučeru. Za sve vanredne situacije molimo da kontaktirate dežurni broj turističke agencije Odeon World Travel naveden na vaučeru.

CENE ZA DECU:

Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja dece koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA i predstavnika prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

FAKULTATIVNI IZLETI:

Organizator fakultativnih izleta je lokalna turistička agencija koja propisuje cene, uslove i minimum za realizaciju programa. Fakultativni izleti nisu deo predmeta ugovora sa organizatorom putovanja Odeon World Travel i ne mogu biti predmet reklamacije. Molimo putnike da se prilikom rezervacije i uplate izleta informišu o uslovima otkaza od strane putnika.

Važne opšte napomene:

Pre polaska na put potrebno je da se putnici informišu u agenciji ili na sajtu Ministartsva spoljnih poslova RS o uslovima za ulazak u zemlju u koju putuju ili kroz koju tranzitiraju. Obaveštavamo sve putnike da je jedna od redovnih procedura prilikom prelaska granica i boravka na aerodromima merenje telesne temperature putnika, te da svaka avio kompanija zadržava pravo da ukloni putnike sa leta kod kojih bude bila uočena povišena telesna temperatura. Strani državljani su u obavezi da se informišu o uslovima za ulazak na krajnju destinaciju, kao i za zemlje tranzita.

PROMENA REZERVACIJE

Svaka promena rezervacije se prema Opštim uslovima putovanja smatra otkazom rezervacije. U pojedinim slučajevima, kada do promene dođe blagovremeno, promenu rezervacije je moguće izvršiti uz doplatu od 3000RSD po rezervaciji.

AUTOBUSKI PREVOZ (OPCIONA DOPLATA)                                                                                                                                                                                                                                              

Redovni polasci autobusa po mestu polaska:
Subotica – Parking Železničke stanice u 14.30h; Novi Sad – Pumpa Sadović Petrol. Mega Roda. Temerinski Put bb u 15.30h; Pančevo – Parking hotela „Tamiš“ u 16.00h; Beograd – Muzej Jugoslavije u 17.00h; Auto put Beograd – Niš (Smederevo – izlaz na auto put u 17.55h; Požarevac – Naplatna rampa – Restoran Požarevačka petlja u 18.00h; Velika Plana – Restoran McDonald’s – Nis pumpa u 18.15h; Markovac – Restoran Stari Hrast u 18.30h; Batočina – Motel Kapija Šumadije u 18.45h; Jagodina – Pumpa Coral u 19.00h; Ćuprija – Motel u 19.15h. Paraćin – OMV pumpa u 19.20h; Pojate – Motel Evropa u 19.30h; Ražanj – OMV pumpa na auto putu u 19.50h; Aleksinac – Odmorište „Istanbul“ na auto putu u 20.15h; Kragujevac – Roda centar u 18.15h; Bor – Hotel „Albo“ u 18.30h; Zaječar – Parking Aman u 19.00h; Knjaževac – kod Doma vojske u 19.45h; Leskovac – Parking Železničke stanice u 19.45h; Prokuplje – Parking robne kuće „Rič“ u 20.00h; Niš –  LUKOIL pumpa. Mega Maxi. Bulevar 12. februar u 21.00h; Bela Palanka – naplatna stanica Bela Palanka u 21.45h; Pirot – Gimnazija u 22.15h; Dimitrovgrad – Motel Happy u 22.30h.

Povratak po lokalnom vremenu na dan završetka aranžmana:
Sunčev Breg 17.00h
Nesebar 17.30h
Pomorje 18.00h
Kiten. Primorsko. Sozopol. Černomorec i Burgas – informaciju o vremenu polaska u povratku saopštava vodič putnicima u autobusu zbog usklađivanja sa polascima iz Sunčevog Brega. Nesebra i Pomorja.
(Bugarska je u vremenskoj zoni koja je u odnosu na Srbiju jedan sat unapred)

DATUMI POLASKA IZ SRBIJE:
 20.06. / 25.06./ 30.06. /05.07./ 10.07./ 15.07./ 20.07./ 25.07./ 30.07./ 04.08./ 09.08./ 14.08./ 19.08./ 24.08./ 29.08
•Boravak je na 10 noćenja, dolazak na destinaciju je dan kasnije u odnosu na termin iz tabele.

 CENE POVRATNIH KARATA PO OSOBI :
*BEOGRAD, PANČEVO, SMEDEREVO, POŽAREVAC, VELIKA PLANA, KRAGUJEVAC, MARKOVAC*
Odrasli: 9.000 rsd / Deca do 11.99 godina: 8.000 rsd
*ŠABAC, RUMA, NOVI SAD, BEČEJ, ZRENJANIN*
Odrasli: 11.500 rsd/ Deca do 11.99 godina: 10.500 rsd
SUBOTICA
Odrasli: 13.000 rsd/ Deca do 11.99 godina: 12.000 rsd
*KRALJEVO, VRNJAČKA BANJA, TRSTENIK, BATOČINA, BOR, ZAJEČAR, KNJAŽEVAC*
Odrasli: 8.500 rsd/ Deca do 11.99 godina: 7.500 rsd
*KRUŠEVAC, JAGODINA, ĆUPRIJA, PARAĆIN, POJATE, LESKOVAC, ALEKSINAC, PROKUPLJE*
Odrasli: 7.000 rsd / Deca do 11.99 godina: 6.000 rsd
*NIŠ, BELA PALANKA, PIROT, DIMITROVGRAD*
Odrasli: 6.000 rsd/ Deca do 11.99 godina: 5.000 rsd
• NAPOMENA: Za sledeće gradove, za realizaciju transfera minimum je 4 putnika: Subotica, Novi Sad, Bečej, Zrenjanin, Šabac, Ruma, Pančevo, Kragujevac, Kraljevo, Vrnjačka banja, Trstenik, Bor, Zaječar, Knjaževac, Prokuplje, Leskovac
 

POTVRDA REZERVACIJE HOTELA SE DOBIJA 2 RADNA DANA PO UPLATI AKONTACIJE.

U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaćenog avansa.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Cenovnik br. 3 od 26.04.2024.

OTP 114/2021 (kat.A) od 12.10.2021

Garancija putovanja broj 2701823, važi od 01.10.2023. god.
Odeon World Travel d.o.o.

Kneza Miloša br. 84, Beograd, Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99

Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax: +381 11 323 81 30

 

ONLINE-5-POSTO-POPUSTA.jpg