USLOVI PLAĆANJA


Cene su izražene u Evrima ili Dinarima. Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu „Banca Intesa“ na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

 

1. UPLATA DO POLASKA - Prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE - Bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA - Uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/ 10/ 20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA - Uplata na račun „Odeon World Travel“.
6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - Sa firmama sa kojima „Odeon World Travel“ ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM - Sa izdatim predračunom od strane „Odeon World Travel“, klijent aplicira za kredit u banci.

 

„Odeon World Travel“ zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.