Dunav-Osiguranje.jpg                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DUNAV OSIGURANJE           

 

 


 

Posebne napomene u vezi sa putovanjima tokom pandemije Covid 19:

Putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav ovog leta pokriva lečenje bolesti prouzrokovane virusom Covid 19. Svim putnicima koji žele da koriste usluge kompanije Dunav, pruža se mogućnost zaključenja polise putničkog osiguranja ili paketa putnog osiguranja, koji osim pokrića brojnih standardnih rizika tokom putovanja pokriva i rizik od zaraze virusa Covid 19.

Ovakvo osiguranje je moguće realizovati uz doplatu od oko 50% na osnovnu cenu i obuhvata osiguranje tokom boravka u zemljama Evrope, Republici Turskoj i Ruskoj Federaciji. Maksimalno trajanje pokrića je do 30.09.2020.

Uz doplatu, osiguranje pokriva:

- troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije virusom Covid 19; 

- troškove lekova u vanbolničnom lečenju za slučaj potvrđene infekcije; 

- troškove bolničkog lečenja u skladu sa uslovima; 

- troškove repatrijacije do 5000 EUR u skladu sa uslovima. 

Za više informacija molimo pratite LINK ili kontaktirajte najbližu poslovnicu.