VIZE I PUTNE ISPRAVE

 

EU
Viza za državljane Republike Srbije nije potrebna, pasoš mora biti važnosti minimum 3 meseca nakon povratka sa putovanja.

 

Turska
Viza za državljane Republike Srbije nije potrebna, pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).

 

Egipat
Državljani Republike Srbije jednokratnu turističku vizu za Egipat dobijaju na graničnom prelazu uz važeću putnu ispravu. Cena vize iznosi 25€. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).

 

Važna napomena: Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše koji se izdaju sa kraćim periodom važenja. Navedena pravila su podložna promeni i svaki putnik je sam odgovoran da sa Ambasadom zemlje u koju putuje, ili kroz koju tranzitira, proveri pravila koja se odnose na viziranje i period važenja putnih isprava, kako bi se izbegle neprijatnosti na granicama.