MONARQUE FUENGIROLA PARK
OPIS

Lokacija: Hotel Monarque Fuengirola Park se nalazi u obalskoj regiji Kosta Del Sol u letovalištu Fuengirola, udaljen oko 200 m od plaže Las Gaviotas. Od turističkog centra mesta Fuengirola hotel je udaljen oko 5 km, a 150 m od železničke stanice. Aerodrom Malaga je udaljen oko 20 km od hotela, a centar grada Malaga oko 30 km.

Sobe: Hotel Monarque Fuengirola Park ima 393 smeštajnih jedinica. U ponudi turističke agencije Odeon World Travel su standard sobe površine oko 20m² namenjene za smeštaj 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 1 dete. Sve sobe hotela Monarque Fuengirola Park imaju kupatilo, fen, TV, telefon, klima uređaj, mini frižider i sef se iznajmljuju uz doplatu, besplatan wi fi internet, balkon.

Hotelski sadržaj: U sastavu hotela Monarque Fuengirola Park su recepcija, restoran u kom se služe pansionski obroci, bar gde se služe topla, bezalkoholna i alkoholna pića, bar pored bazena, privatan parking uz doplatu. Hotel je prilagođen osobama sa invaliditetom.

Sport i zabava: Hotel Monarque Fuengirola Park u regiji Kosta Del Sol u letovalištu Fuengirola, ima  2 spoljašnja bazena sa uređenim prostorom za sunčanje pored bazena, spa centar koji je na raspolaganju gostima hotela ima unutrašnji bazen, đakuzi, saunu i tursko kupatilo. Gosti hotela mogu da koriste teren za tenis, a u blizini hotela se nalaze golf tereni. 
 

PROGRAM

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan                              Beograd – Malaga
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” dva i po sata pre leta. Direktan let za Malagu kompanijom Air Serbia (JU578). Nakon sletanja u Malagu, transfer do hotela. Smeštaj, noćenje.
2 – 7. dan                      Kosta del Sol (Toremolinos)
Slobodno vreme za individualne aktivnosti, odmor i fakultativne izlete. Noćenje.
8. dan                             Malaga – Beograd
Slobodno vreme do polaska na aerodrom u Malagi. Let za Beograd, kompanijom Air Serbia (JU579).

RED LETENJA:
Četvrtak / Četvrtak
JU578 20JUN BEG 1325 AGP 1700
JU579 27JUN AGP 1745 BEG 2055

JU578 05SEP BEG 1325 AGP 1700
JU579 12SEP AGP 1745 BEG 2055

CENA UKLJUČUJE:
- avionski prevoz letovima avio kompanije Air Serbia, Beograd – Malaga – Beograd
- aerodromske takse 52€ (na dan objavljivanja programa) podložno promeni
- YQ taksu
- transfer aerodrom – hotel Ibersol Torremolinos Beach 4* – aerodrom
- rezervisan i potvrđen smeštaj u hotelu Ibersol Torremolinos Beach 4*, Toremolinos na bazi usluge polupansiona.
- uslugu predstavnika na srpskom jeziku
- organizaciju putovanja

CENA NE UKLJUČUJE:
- putno zdravstveno osiguranje
- osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama ili putem telefona. Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja.
Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja.
- fakultativni izleti
- individualni troškovi

OPIS HOTELA:

IBERSOL TORREMOLINOS BEACH 4*, Toremolinos

https://www.hotelibersoltorremolinosbeach.com/
Lokacija: Hotel Ibersol Torremolinos Beach se nalazi u obalskoj regiji Kosta Del Sol, u letovalištu Toremolinos. Smešten je u blizini plaže, preko puta ulice. Od centra mesta Toremolinos i glavne ulice Kalje San Migel udaljen je oko 2 km. Aerodrom Malaga je udaljen oko 7 km od hotela, a centar grada Malaga oko 15 km. Park krokodila udaljen je 2,3 km od hotela, a Akvalend Toremolinos 2,5 km.
Sobe: Hotel Ibersol Torremolinos Beach ima 260 smeštajnih jedinica. U ponudi turističke agencije Odeon World Travel su standard sobe sa delimičnim pogledom na more površine oko 16m² namenjene za smeštaj 2 odrasle osobe, ili 2 odrasle osobe i 1 dete. Sve sobe hotela Ibersol Torremolinos Beach imaju kupatilo, fen, TV, telefon, klima uređaj, mini frižider, besplatan wi fi internet i balkon.
Hotelski sadržaj: U sastavu hotela Ibersol Torremolinos Beach su recepcija, restoran u kom se služe pansionski obroci, lobby bar, snack bar gde se služe kokteli i drugi osvežavajući napici.
Sport i zabava: Hotel Ibersol Torremolinos Beach u regiji Kosta Del Sol u letovalištu Toremolinos, ima spoljašnji bazen sa uređenim prostorom za sunčanje pored bazena, spa centar, fitness centar koji su na raspolaganju gostima hotela. Najmlađim gostima na raspolaganju je dečiji bazen, igralište i igraonica.
ODEON World Travel zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste kategorije.

PROMENA REZERVACIJE:
Svaka promena rezervacije se prema Opštim uslovima putovanja smatra otkazom rezervacije. U pojedinim slučajevima, kada do promene dođe blagovremeno, promenu rezervacije je moguće izvršiti uz doplatu od 3000RSD po rezervaciji.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima (osim ako drugačije nije definisano programom putovanja). Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan rezervacije. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 21 dan pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata prilikom rezervacije).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20.umesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Odeon World Travel-a.
6 ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.
Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine ponude.

AVIONSKI PREVOZ, PRTLJAG I PUTNA DOKUMENTACIJA:
Agencija Odeon World Travel ima zakup na letovima kompanije Air Serbia. Dozvoljeni predate prtljag je 23kg po putniku, dozvoljeni ručni prtljag je 8kg po putniku. Deca starosti do 2 godine imaju pravo na 10kg predatog prtljaga (kofer, dečija kolica i slično). U slučaju oštećenja ili gubitka prtljaga, molimo putnike da se obrate nadležnoj aerodromskoj službi.
Sve satnice letova za redovne linije su navedene na sajtu agencije Odeon i dostupne su putem linka www.odeontravel.rs . Na aerodromu je potrebno biti minimum 2,5 – 3h pre poletanja aviona.
Satnice čarter prevoza (preliminarne) su prikazane na sajtu agencije Odeon i dostupne su putem linka www.odeontravel.rs . O tačnom vremenu poletanja aviona putnici su dužni da se informišu najmanje 24h pre polaska odnosno poletanja aviona.
Putna dokumentacija se putnicima izdaje u Beogradu elektornskim putem najkasnije 24h pre polaska, odnosno poletanja aviona.

OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa premije navedene na polisi. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnogo siguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (dozvoljena novčana sredstva, zdravstveno osiguranje…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU ili izlaz iz RS.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše, budući da se isti izdaju sa kraćim periodom važenja.
Putnik se obavezuje da će prilikom rezervacije navesti ispravne podatke koji podrazumevaju sledeće: ime i prezime kako je navedeno u pasošu, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i kontakt mail adresu. Putnik se obavezuje da dostavi dodatno tražene podatke ukoliko su dodatni podaci potrebni za realizaciju putovanja. Ukoliko putnik u bilo kom trenutku priloži neispravne ili delimično neispravne podatke koji mogu za posledicu imati naknadne finansijske troškove – putnik (nosilac rezervacije) se obavezuje da isti trošak snosi, te takvi troškovi ne mogu ići na teret agencije Odeon World Travel. Agencija Odeon World Travel ne može biti odgovorna za netačne ili delimično tačne podatke putnika koje je putnik prijavio prilikom rezervacije.

SMEŠTAJ I USLUGA:
U najvećem broju smeštajnih objekata u smeštajne jedinice se ulazi posle 14:00h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h poslednjeg dana boravka. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
U svim hotelima dodatni-pomoćni kreveti rade se na upit. Skrećemo putnicima pažnju da su pomoćni kreveti manjih dimenzija od standardnih, obično drvene ili metalne kontrukcije ili na razvlačenje i da mogu bitno uticati na komfor u smeštajnoj jedinici.
Deca 0-2 god. nemaju svoj krevet, dele sa odraslima. Krevetac za bebe se radi na upit i dodatno se plaća u većini hotela. Molimo putnike da se o cenama i uslovima najma krevetca informišu u agenciji.
Svi opisi, fotografije i podaci o smeštajnim objektima su preuzeti sa zvaničnih internet prezentacija ili dobijeni od lokalnih partnera. Smeštajni objekti zadržavaju pravo da usled objektivnih okolnosti izmene ili ukinu neke od sadržaja/usluga. Kategorizacija smeštajnih objekata odgovara lokalnoj kategorizaciji objekata koju propisuje nadležno Ministarstvo zemlje putovanja.
Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima zavisi od sezonalnosti i politike samog objekta.
ALL INCLUSIVE - SVE UKLJUČENO - Molimo da se o detaljnom konceptu all inclusive usluge izabranog hotela raspitate u agenciji.

TRANSFERI:
Po dolasku na aerodrom odabrane destinacije, predstavnik ino partnera agencije Odeon World Travel će vas sačekati i uputiti na grupni transfer radi prevoza do rezervisanog hotela. Obaveza putnika je da vodi računa o svom prtljagu. Putnici koji su zainteresovani za privatne transfere, o doplati i organizaciji mogu se informisati u poslovnicama turističke agencije Odeon World Travel ili putem telefona.
O vremenu povratnog transfera putnici će biti blagovremeno obavešteni na destinaciji. Ukoliko informaciju o povratnom transferu putnici ne dobiju u hotelu, molimo da se obrate predstavniku agencije na destinaciji. Potrebno je biti na recepciji smeštajnog objekta 15 minuta pre zakazanog vremena polaska.

PREDSTAVNIK AGENCIJE:
Predstavnik je obavezan da dočeka, isprati putnike i obilazi goste prema rasporedu koji se dostavlja putnicima po dolasku radi dodatnih informacija, mogućih fakultativnih izleta ili eventualne pomoći (usluge predstavnika ne podrazumevaju celodnevno ili svakodnevno prisustvo).

CENE ZA DECU:
Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja dece koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
Ukoliko beba (INF) na putovanju navršava 2 godine, potrebno je da ima svoje sedište u oba pravca, odnosno Agencija će u tom slučaju izdati kartu kao da se radi o detetu od 2 do 12 godina starosti (CHD) i naplatiti cenu za dete (CHD).

FAKULTATIVNI IZLETI:
Organizator fakultativnih izleta je lokalna turistička agencija koja propisuje cene, uslove i minimum za realizaciju programa. Fakultativni izleti nisu deo predmeta ugovora sa organizatorom putovanja Odeon World Travel i ne mogu biti predmet reklamacije. Molimo putnike da se prilikom rezervacije i uplate izleta informišu o uslovima otkaza od strane putnika.

NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA i predstavnika prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

                                                                       MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 25 PRIJAVLJENIH PUTNIKA
                                                                                Ukoliko broj putnika bude manji, putovanje je moguće realizovati uz doplatu.
                                                                            POTVRDA REZERVACIJE HOTELA SE DOBIJA 2 RADNA DANA PO UPLATI AKONTACIJE.

U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaćenog avansa.
Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE JE 20 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

                                                                                                                             Cenovnik br. 2 od 22.03.2024.
                                                                                             OTP br. 114/2021 od 12.10.2021.god, kategorija licence A
                                                                                            Garancija putovanja broj 2701823, važi od 01.10.2023. god.
                                                                                                                               Odeon World Travel d.o.o.
                                                                Kneza Miloša br. 84, Beograd, Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25
                                                                                  Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax: +381 11 323 81 30
                                                                                                 Bul. Crvene armije br. 9b, Beograd, Tel: +381 60 0240 123