CELESTYAL OLYMPIA 3
OPIS

KARAKTERISTIKE BRODA:
Brodska kompanija: CELESTYAL Company Cruises
Brod: Olympia
Broj unutrašnjih kabina: 306
Broj spoljašnjih kabina: 418
Broj suite kabina sa balkonom: 9
Broj paluba: 10 putničkih
Sadržaji broda: 3 restorana, 5 barova, Casino, 2 otvorena bazena, đakuzi, teretana, priručna ambulanta(brodski doktor), SPA i prostor za masažu, salon lepote, internet prostor, biblioteka, brodska recepcija.
Izvor: http://www.celestyalcruises.com/en/cruise-ship-celestyal-olympia

24h Doktor
Frizerski salon
Internet kafe
Klima
Servis za pranje i peglanje
Suvenirnica
Spasioci
Spoljašnji bazen
Bar
Restoran
Snek bar
Đakuzi
Fitnes centar
Masaža
Teretana
Kockarnica
TV sala
PROGRAM

 

Krstarenje Mediteranom 2023

„Božanski Egej“

Atina - Mikonos - Kušadasi - Patmos - Heraklion - Santorini - Atina

3 noći

Polasci: 31. Mart; 07, 14, 21, 28. April; 05, 12, 19, 26. Maj;

02, 09, 16, 23, 30. Juni; 07, 14, 21, 28. Jul; 04, 11, 18, 25. Avgust;

01, 08, 15, 22, 29. Septembar; 06, 13, 20, 27. Oktobar;

PROGRAM KRSTARENJA:

1. dan PETAK: Lavrion / Atina - Mikonos

Ukrcavanje na brod CELESTYAL OLYMPIA. Posle smeštaja u brodske kabine, slobodno vreme za upoznavanje sa brodskim prostorijama i uživanje u brodskoj animaciji. Isplovljavanje u 13.00 sati. Pristajanje u luku na Mikonosu u 18.00 h. Slobodno vreme za upoznavanje sa ostrvom. Povratak na brod. Isplovljavanje u 23.00 sati. Plovidba.

2. dan SUBOTA: Mikonos - Kušadasi

Pristajanje u luku Kušadasi u 07.00 sati. Upoznavanje sa jednim od najpoznatijih turskih letovalištam ili odlazak na fakultativni izlet u drevni grad Efes. Povratak na brod i isplovljavanje u 13.00 sati. Pristajanje u luku na Patmosu u 16.30 sati. Slobodno vreme. Isplovljavanje u 21.30 sati. Plovidba.

3. dan NEDELJA: Patmos - Heraklion / Krit - Santorini

Pristajanje u luku na Kritu u 07.00 sati. Slobodno vreme. Povratak na brod i isplovljavanje 12.00 sati. Pristajanje u luku na Santoriniju u 16.30 sati. Slobodno vreme. Povratak na brod i isplovljavanje 21.30 sati. Plovidba.

4. dan PONEDELJAK: SANTORINI – Lavrion / Atina Pristajanje u luku Lavrion u Atini u 06.00 sati.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

- Krstarenje (4 dana/ 3 noći) kruzerom CELESTYAL OLYMPIA na relaciji Atina/ Lavrion (Grčka) - Mikonos (Grčka) – Kušadasi (Turska) - Patmos (Grčka) - Krit (Grčka) - Santorini (Grčka) - Atina / Lavrion (Grčka).

- Smeštaj u dvokrevetnim kabinama po izboru. Putnici koji to žele mogu dobiti i trokrevetne odnosno četvorokrevetne kabine iste kategorije, ukoliko su u momentu rezervacije krstarenja dostupne ili doplatiti za smeštaj u spoljašnjim kabinama (na upit).

- Pun pansion PLUS (doručak, ručak, večera, piće uz obrok)

Svi obroci se služe ili po sistemu bife-a (švedski sto) ili u restoranu po sistemu izbora menija.

- Zabavu u brodskim salonima uz razne žanrove žive muzike, karaoke i sl.

- Korišćenje bazena, fitnes sale

- Sve rekreativno zabavne programe kao i animaciju dece tokom krstarenja u specijalizovanim prostorima.

- Lučke takse (EUR 129)

- Napojnice na brodu.

- Troškove organizacije putovanja

-

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

- Fakultativne izlete u organizaciji brodara.

- Korišćenje mini bara u kabini.

- Zabavu u kazinu (igre na sreću plaćaju se u eurima i ne mogu se platiti preko brodske kartice, već u gotovini).

- Ostale lične usluge na brodu kao što su: pranje odeće, room service, korišćenje brodskih sredstava telekomunikacije, fotografija, internet konekcija, kupovine u brodskim prodavnicama...

- Zdravstveno putno osiguranje sa pokrićem Covid, okvirna cena iznosi 1.5€ po osobi dnevno. Sve dodatne informacije putnici mogu dobiti u

turističkoj agenciji Odeon World Travel.

- Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se okvirno 2% od ukupne cene aranžmana u zavisnosti od kategorije osiguranja.

- Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama ili putem telefona. Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja.

Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Eurima. Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije uplaćuje se 50% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 30 dana pre polaska.

2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.

3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).

4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

5. PREKO RAČUNA - uplata na račun Odeon World Travel-a.

6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.

7. TURISTIČKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.

Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.

OSIGURANJE:

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.

Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA,

jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

KARAKTERISTIKE BRODA:

Brodska kompanija: CELESTYAL Company Cruises

Brod: Olympia

Broj unutrašnjih kabina: 306

Broj spoljašnjih kabina: 418

Broj suite kabina sa balkonom: 9

Broj paluba: 10 putničkih

Sadržaji broda: 3 restorana, 5 barova, Casino, 2 otvorena bazena, đakuzi, teretana, priručna ambulanta(brodski doktor), SPA i prostor za masažu, salon lepote, internet prostor, biblioteka, brodska recepcija.

Izvor: http://www.celestyalcruises.com/en/cruise-ship-celestyal-olympia

NAPOMENE:

- Sve odredbe i pravila tokom krstarenja definisana su pravilnikom brodara Celestyal cruises (Posebni uslovi o putovanju)

- Brodar zadržava pravo promene programa krstarenja i ostale promene usled nepredviđenih okolnosti po međunarodnim propisima i uzansama o plovidbi i prevozu putnika morima

- Ako gosti u vreme ručka koriste neki od izleta, ili slobodno vreme provedu van broda, brodar neće poslužiti ručak.

- Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika Agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

- Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i posebnim uslovima plovidbe brodara Celestyal Cruises

- Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju

- U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika i osiguravajućih društava, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene aranžmana

- Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane zaposlenih agencije kao i zaposlenih ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju

POTVRDA REZERVACIJE SE DOBIJA DVA RADNA DANA PO UPLATI AKONTACIJE.
U slučaju ne dobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaće¬nog avansa.
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA
OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Cenovnik br. 2 od 29.11.2022.
OTP br. 114/2021 od 12.10.2021.god, kategorija licence A
Garancija putovanja broj 2701355, važi od 01.10.2022. god.

Odeon World Travel d.o.o.
Kneza Miloša br. 84, Beograd, Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25
Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax: +381 11 323 81 30
office@odeontravel.rs , www.odeontravel.rs