CELESTYAL CRYSTAL 7
OPIS

KARAKTERISTIKE BRODA:
Brodska kompanija: CELESTYAL Company Cruises
Brod: CRYSTAL
Broj unutrašnjih kabina: 163
Broj spoljašnjih kabina: 313
Broj suite kabina sa balkonom:   53
Broj paluba: 9 putničkih
Sadržaji broda: 4 restorana, 3 salona, 2 bara, Casino, bazen sa pokretnim krovom, đakuzi, teretana, priručna ambulanta(brodski doktor), SPA i prostor za masažu, salon lepote, internet prostor, brodska i Duty free prodavnica, foto i video servis, sala za konferencije i simpozijume, turistička agencija, brodska recepcija.
Izvor: http://www.celestyalcruises.com/en/cruise-ship-celestyal-crystal

24h Doktor
Frizerski salon
Internet kafe
Klima
Servis za pranje i peglanje
Suvenirnica
Spasioci
Spoljašnji bazen
Bar
Restoran
Snek bar
Đakuzi
Fitnes centar
Masaža
Teretana
Kockarnica
TV sala
PROGRAM

 

 

Krstarenje Mediteranom 2023

„Idilični Egej“ 

Atina - Solun – Kušadasi – Heraklion (Krit) – Santorini – Mikonos – Milos - Atina

7 noći

Polasci: 15, 22, 29. April; 06, 13, 20, 27. Maj; 03, 10, 17, 24. Juni; 01, 08, 15, 22, 29. Jul;

05, 12, 19, 26. Avgust; 02, 09, 16, 23,30. Septembar; 07. Oktobar;

 

PROGRAM KRSTARENJA:

1. dan SUBOTA: Pirej / Atina - Solun

Ukrcavanje na brod CELESTYAL CRYSTAL. Posle smeštaja u brodske kabine, slobodno vreme za upoznavanje sa brodskim prostorijama i uživanje u brodskoj animaciji. Isplovljavanje u 17.00 sati. Plovidba.

2. dan  NEDELJA: Solun

Pristajanje u luku u Solunu u 10.00 h. Slobodno vreme za upoznavanje grada. Povratak na brod. Isplovljavanje u 19.00 sati . Plovidba.

3. dan  PONEDELJAK: Solun - Kušadasi

 Pristajanje u luku u Kušadasiju u 13.00 sati.  Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet za Efes. Povratak na brod. Isplovljavanje u 19.00 sati. Plovidba.

4. dan  UTORAK: Kušadasi – Krit / Heraklion

Pristajanje u luku Heraklion u 08.00 sati. Slobodno vreme za upoznavanje sa ostrvom ili odlazak na fakultativni izlet u Knosos. Povratak na brod. Isplovljavanje u 19.00 sati. Plovidba.

 5. dan SREDA: Santorini 

Pristajanje na Santorini  u 07.00 sati.  Slobodan dan. Povratak na brod. Noćenje.

6. dan ČETVRTAK: Santorini - Mikonos 

Isplovljavanje u 00.30 sati.  Pristajanje na Mikonos u 08.00 sati. Slobodno vreme za upoznavanje sa ostrvom. Slobodno veče. Noćenje.

7. dan PETAK: Mikonos – Milos

Isplovljavanje u 02.00 sati. Pristajanje na Milos u 09.00 sati. Slobodno vreme za upoznavanje sa ostrvom. Povratak na brod i isplovljavanje u 19.00 sati. Plovidba.

8. dan SUBOTA: Milos– Pirej / Atina  Pristajanje u luku Pirej u Atini u 07.00 sati.

 

 

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

-          Krstarenje (8 dana/7noći) kruzerom CELESTYAL EXPERIENCE na relaciji Atina - Solun – Kušadasi – Heraklion (Krit) – Santorini – Mikonos -  Milos Atina.

-          Smeštaj u dvokrevetnim kabinama po izboru. Putnici koji to žele mogu dobiti i trokrevetne odnosno četvorokrevetne kabine iste kategorije, ukoliko su u momentu rezervacije krstarenja dostupne ili doplatiti za smeštaj u spoljašnjim kabinama (na upit).

-          Pun pansion PLUS (doručak, ručak, večera i piće uz obroke) 

  Svi obroci se služe ili po sistemu bife-a (švedski sto) ili u restoranu po sistemu izbora menija.

-          Zabavu u brodskim salonima uz razne žanrove žive muzike, karaoke i sl.

-          Korišćenje bazena, fitnes sale

-          Sve rekreativno zabavne programe kao i animaciju dece tokom krstarenja u specijalizovanim prostorima.

-          Lučke takse (EUR 289)

-          Napojnice na brodu.

-           Troškove organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

-          Fakultativni izleti u organizaciji brodara.

-          Korišćenje mini bara u kabini.

-          Zabava u kazinu (igre na sreću plaćaju se u eurima i ne mogu se platiti preko brodske kartice, već u gotovini).

-          Ostale lične usluge na brodu kao što su: pranje odeće, room service, korišćenje brodskih sredstava telekomunikacije, fotografija, internet konekcija, kupovine u brodskim prodavnicama...

-       Zdravstveno putno osiguranje sa pokrićem Covid, okvirna cena iznosi 1.5€ po osobi dnevno. Sve dodatne informacije putnici mogu dobiti u  

         turističkoj agenciji Odeon World Travel.

-          Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se okvirno 2% od ukupne cene aranžmana u zavisnosti od kategorije osiguranja.  

-          Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama ili putem telefona. Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja.

         Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Eurima.  Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima  i plaća prema kursu na dan uplate.  U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije uplaćuje se 50% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 30 dana pre polaska.

2. PLATNIM KARTICAMA -  Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.

3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).

4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

5. PREKO RAČUNA - uplata na račun Odeon World Travel-a.

6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.

7. TURISTIČKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.

Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.

OSIGURANJE:

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.

Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA,

jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

 

KARAKTERISTIKE BRODA:

Brodska kompanija:                               CELESTYAL Company Cruises

Brod:                                                       EXPERIENCE           

Broj unutrašnjih kabina:                         228         

Broj spoljašnjih kabina:                          395

Broj balkonskih kabina:                          132

Broj paluba:                                            10 putničkih

Sadržaji broda: 4 restorana, 4 salona, 3 bara, 2 bazena, 2 đakuzija, teretana, brodski doktor, 8 liftova, , internet prostor, brodska prodavnica,  sala za konferencije i simpozijume, turistička agencija, brodska recepcija.

NAPOMENE:

-          Sve odredbe i pravila tokom krstarenja definisana su pravilnikom brodara Celestyal cruises (Posebni uslovi o putovanju)

-          Brodar zadržava pravo promene programa krstarenja i ostale promene usled nepredviđenih okolnosti po međunarodnim propisima i uzansama o plovidbi i prevozu putnika morima

-          Ako gosti u vreme ručka koriste neki od izleta, ili slobodno vreme provedu van broda, brodar neće poslužiti ručak.

-          Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika   Agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

-          Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i posebnim uslovima  plovidbe brodara Celestyal Cruises

-          Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju

-          U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika i osiguravajućih društava, Organizator putovanja zadržava pravo  korigovanja cene aranžmana

-          Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja,   dobijenih od strane zaposlenih agencije kao i zaposlenih ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju

 

 

POTVRDA REZERVACIJE SE DOBIJA DVA RADNA DANA PO UPLATI AKONTACIJE.

U slučaju ne dobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaće­nog avansa.

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA

OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

-           

Cenovnik br. 1 od 07.11.2022.

OTP br. 114/2021 od 12.10.2021.god, kategorija licence A

Garancija putovanja broj 2701355, važi od 01.10.2022. god.

 

Odeon World Travel d.o.o.

Kneza Miloša br. 84, Beograd, Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25

Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax: +381 11 323 81 30

office@odeontravel.rs , www.odeontravel.rs