TOSKANA TURA 29.APRIL 2024
OPIS

Smeštaj u hotelu Minerva Palace 4*, Montekatini
http://www.hotelminervapalace.it/en/

Hotel Minerva Palace je smešten u istorijskoj zgradi u centru Montekatinija, par minuta hoda od  glavnog trga Piacca del Popolo.
Gostima hotela je na raspolaganju restoran, bar, recepcija. Svaka soba ima kupatilo, fen, tv, telefon, sef, klima uređaj, wi fi internet. 

 
Odeon World Travel zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste kategorije. PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan (29.april)           Beograd – Bolonja – Montekatini
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” dva i po sata pre leta za Bolonju kompanijom Air Serbia na liniji JU470 u 06.30h. Dolazak u Bolonju u 08.45h. Nakon sletanja, prolaska pasoške i carinske kontrole sledi odlazak do Bolonje i pešačka tura. Obilazak centra grada nauke i umetnosti, poznatog po najstarijem univerzitetu u Evropi, osnovan 1088 godine i po svojim karakterističnim zasvođenim trgovačkim ulicama: Trg Mađore, trg i fontana Netuno, bazilika San Petronio, jedna je od najvećih u Italiji, tornjevi Azineli i Garizenda iz XII veka. Transfer do termi Montekatini. U pitanju su čuvene italijanske terme još iz rimskog perioda. Smeštaj u hotel. Nakon kratkog odmora odlazak na pešačko razgledanje grada Montekatini u pratnji vodiča. Slobodno veče. Noćenje.
2.dan (30.april)             Montekatini – Firenca – Montekatini 
Doručak. Nakon doručka celodnevni izlet za Firencu. Osnovana kao rimsko naselje na reci Arno, Firenca je od XII veka samostalna gradska republika, a zatim i vojvodstvo. Doživela je procvat tokom vladavine moćne bankarske porodice Mediči (XIV do XVII veka), čiji su se najviđeniji članovi istakli i kao velike mecene i pokrovitelji umetnosti. Od 1865. do 1871 god. Firenca je bila prestonica Italije. Obilazak užeg centra grada pešice: trg Sinjoria, katedrala Santa Marija del Fiore, sa čuvenom Bruneleskijevom kupolom, krstionica, Ponte Vekio – pokriveni most iz XIV veka, palata Ufici, crkva Santa Kroće (u kojoj su grobnice Mikelanđela, Makijavelija i Galileja)…Povratak u hotel u popodnevnim časovima. Noćenje.
03.dan (1.maj)              Montekatini – Sijena – San Điminjano – Montekatini
Doručak. Nakon doručka izlet za Sijenu i San Điminjano. Sijena je posle Firence, čiji je ozbiljan rival bila u prošlosti, drugi po značaju grad Toskane, po umetničkoj i kulturnoj baštini. Smeštena na tri brda, odlikuje se gotskom arhitekturom i građevinama od crvenkaste opeke. Po dolasku, pešački obilazak gradskog jezgra: Pjaca del Kampo, trga u obliku školjke na kome su Fontana sreće i Palacopubliko sa zvonikom (88m), Pjaca del Duomo sa gotskom katedralom, ukrašenom mozaicima… Slobodno vreme. Odlazak za San Điminjano, tipičan toskanski gradić, okružen vinogradima i maslinjacima, koji je zadržao u velikoj meri svoj srednjovekovni izgled. ”San Gimignanodalle belle torri” - jedinstven je po 14 preostalih od 72 visoka tornja – koje su bogate porodice od XV veka podizale zbog prestiža. Pešački obilazak centra grada. Slobodno vreme. Povratak u hotel u popodnevnim časovima. Noćenje.
4.dan (2.maj)                 Montekatini – Cinque Terre – Montekatini
Doručak. Nakon doručka odlazak u Cinque Terre. Cinque Terre obuhvata pet poznatih sela, do kojih se dolazi vozom. Obilaze se sela Riomađore, Manarola, Vernaca i Monterosa. Riomađore je selo koje leži na stenama duž potoka Mađore i spušta se ka moru. Manarola je selo koje odlikuju kuće koje se spuštaju terasasto do same obale. Selo Vernaca izgrađeno je oko gotske crkve iz XIII veka. I poslednje selo Monterosa je smešteno u sredini malog zaliva, sa kućama u obliku kula. Povratak u hotel u popodnevnim časovima Noćenje.
5.dan (3.maj)                 Montekatini – Piza – Luka – Bolonja  – Beograd
Doručak. Odjavljivanje iz hotela. Odlazak na celodnevni izlet za Pizu i Luku. Obilazak znamenitosti na jedinstvenom “Polju čuda”: Krstionica koju je Dante nazvao “Moj prelepi Sv.Jovan”, Katedrala podignuta u sjajnom fiorentinskom stilu i Krivi toranj, jedan od najvoljenijih simbola Italije. Nakon toga, odlazak u jedan od najlepših gradova regije Toskane, Luku. Pešački obilazak starog gradskog jezgra okruženog zidinama iz vremena renesanse: trgovi Napoleone, Anfiteatro i San Mikele, rodna kuća Đakoma Pučinija. Transfer do aerodroma u Bolonji. Let za Beograd kompanijom Air Serbia JU475 u 20.15h, dolazak u Beograd u 22.20h. Kraj usluga.

U CENU ARAŽMANA JE UKLJUČENO:
• Avio prevoz na relaciji Beograd-Bolonja-Beograd kompanijom Air Serbia
• Aerodromske takse 56€ (na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaju u agenciji u dinarskoj protivvrednosti)
• Smeštaj u hotelu 4* na bazi 4 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama
• Transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom
• Obilaske prema programu putovanja
• Vodič na srpskom jeziku
• Troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
• Gradska taksa oko 1.40€ dnevno po osobi, plaćanje na recepciji hotela
• Napojnice za lokalne vodiče i vozače
• Putno zdravstveno osiguranje

NAPOMENE:
-Jednokrevetne i trokrevetne sobe su ograničenog broja NA UPIT! i konačna potvrda se dobija u roku od 24 časa
-trokrevetne sobe su sa pomoćnim ležajem (sofa) koji je pogodan za decu do 12 godina. Uz poseban zahtev, može ga koristiti odrasla osoba.
-Dozvoljena količina predatog prtljaga je 23kg i kabinskog (ručnog) 8 kg

USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima (osim ako drugačije nije definisano programom putovanja). Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan rezervacije. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 21 dan pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata prilikom rezervacije).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA– uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20.umesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Odeon World Travel-a.
6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.
Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine ponude.

OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnogo siguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (dozvoljena novčana sredstva, zdravstveno osiguranje…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU ili izlaz iz RS.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše, budući da se isti izdaju sa kraćim periodom važenja.
Putnik se obavezuje da će prilikom rezervacije navesti ispravne podatke koji podrazumevaju sledeće: ime i prezime kako je navedeno u pasošu, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i kontakt mail adresu. Putnik se obavezuje da dostavi dodatno tražene podatke ukoliko su dodatni podaci potrebni za realizaciju putovanja. Ukoliko putnik u bilo kom trenutku priloži neispravne ili delimično neispravne podatke koji mogu za posledicu imati naknadne finansijske troškove – putnik (nosilac rezervacije) se obavezuje da isti trošak snosi, te takvi troškovi ne mogu ići na teret agencije Odeon World Travel. Agencija Odeon World Travel ne može biti odgovorna za netačne ili delimično tačne podatke putnika koje je putnik prijavio prilikom rezervacije.

SMEŠTAJ:
U najvećem broju smeštajnih objekata u smeštajne jedinice se ulazi posle 14:00h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00h poslednjeg dana boravka. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
U svim hotelima dodatni-pomoćni kreveti rade se na upit. Skrećemo putnicima pažnju da su pomoćni kreveti manjih dimenzija od standardnih, obično drvene ili metalne kontrukcije ili na razvlačenje i da mogu bitno uticati na komfor u smeštajnoj jedinici.
Deca 0-2 god. nemaju svoj krevet, dele sa odraslima. Krevetac za bebe se radi na upit i dodatno se plaća u većini hotela. Molimo putnike da se o cenama i uslovima najma krevetca informišu u agenciji.
Svi opisi, fotografije i podaci o smeštajnim objektima su preuzeti sa zvaničnih internet prezentacija ili dobijeni od lokalnih partnera. Smeštajni objekti zadržavaju pravo da usled objektivnih okolnosti izmene ili ukinu neke od sadržaja/usluga. Kategorizacija smeštajnih objekata odgovara lokalnoj kategorizaciji objekata koju propisuje nadležno Ministarstvo zemlje putovanja.
Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima zavisi od sezonalnosti i politike samog objekta.

NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA i predstavnika prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA
OD STRANE AGENCIJE JE 7 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 20
Ukoliko broj putnika bude manji, putovanje je moguće realizovati uz doplatu.

Cenovnik br. 1 od 31.01.2024.
OTP br. 114/2021 od 12.10.2021.god, kategorija licence A
Garancija putovanja broj 2701823, važi od 01.10.2023. god.
Odeon World Travel d.o.o.
Kneza Miloša br. 84, Beograd, Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25
Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax: +381 11 323 81 30
Bul. Crvene Armije br. 9b, Beograd, Tel: +381 60 0240 123