AKROGIALI
OPIS

Lokacija: Hotel Akrogiali je prijatan manji hotel smešten u mestu Potokaki Beach na ostrvu Samos. Nalazi se na samoj Potokaki šljunkovitoj plaži. Do slikovitog turističkog mesta Pitagorio, koje jeudaljeno 1.5 km, može se prošetati uređenom stazom uz ulicu. Aerodrom na Samosu se nalazi u neposrednoj blizini hotela Akrogiali na samo 2,5 km, a do njega se stiže nakon kraće vožnje transferom. Glavni grad Samos udaljen je oko 15 km.

 

Sobe: Svaka soba u hotelu Akrogiali ima kupatilo (tuš/wc), sef, frižider, klima uređaj i balkon.

 

Hotelski sadržaj: Hotel Akrogiali pored sale u kojoj se služi doručak, ima i bar pored plaže. Gostima hotela  Akrogiali  je na raspolaganju Wi-Fi.

 

Sport i zabava: Pored hotela Akrogiali nalazi se taverna, a prodavnica je u neposrednoj blizini. U turističkom centru na jugu Samosa, rodnom mestu Pitagore, istoimenom Pitagoriu nalazi se veliki broj turističkih sadržaja, kao što su: suvenirnice, restorani i taverne. Iz Pitagoria saobraćaju izletnički brodovi, kojima se može obići celo ostrvo Samos, obližnji Patmos ili Kušadasi. U okolini Pitagoria ima najviše arheoloških iskopina na ostrvu Samos.

Hotel Map Title
PROGRAM

 

AERODROMSKE TAKSE UKLJUČENE U CENU !

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan Sastanak grupe na aerodromu dva sata pre leta. Čarter let za Samos. Nakon sletanja transfer do hotela ili apartmana. Noćenje.

2 – 10. dan Slobodno vreme za individualne aktivnosti, odmor i fakultativne izlete. Noćenje.

11. dan Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Let za Beograd.

U cenu aranžmana je uključeno:

- avionski prevoz direktim čarter letom Beograd – Samos - Beograd

- transferi aerodrom - hotel – aerodrom

- organizaciju putovanja i usluge predstavnika

- aerodromske takse (Beograd 21.42€, Samos 15.10€, DCV taksa 0.98€).

- YQ taksu 10€ (taksa za poskupljenje goriva, njena visina zavisiće od devijacije cene goriva I biće

objavljivana dva puta mesečno).

U cenu aranžmana nije uključeno:

- zdravstveno putno osiguranje

 boravišna taksa

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA

OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Eurima. Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.

3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).

4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

5. PREKO RAČUNA - uplata na račun Odeon World Travel-a.

6 ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.

7. TURISTIČKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.

Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.

OSIGURANJE:

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Viza za državljane RS nije potrebna, pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše koji se izdaju sa kraćim periodom važenja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena.

NAPOMENA - U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

MINIMALAN BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU JE 120.
 
 ROK ZA POTVRDU REZERVACIJE JE NAJKASNIJE DVA RADNA DANA OD MOMENTA PRIJAVE I UPLATE AKONTACIJE
 

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA

OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaćenog avansa.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane

Cenovnik br.2 od 06.01.2020.

OTP br. 5/2013 od 18.02.2013.god

Garancija putovanja broj 300060524, vazi od 01.10.2019.

Odeon World Travel d.o.o.

Kneza Miloša br. 84, Beograd, Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25

Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax:+381 11 323 81 30

office@odeontravel.rs www.odeontravel.rs