STAR INN PORTO
OPIS

STAR INN HOTEL 3*
https://www.hotelstarinn.com/porto/?lang=pt-pt
Star Inn Hotel je moderno opremljen hotel, dobro povezan gradskim prevozom, nekoliko stanica od centra Porta i 12 km od aerodroma. Hotel ima 206 soba. Svaka od standardnih soba ima kupatilo, fen, klima uređaj, sef, telefon, TV i wi fi internet. Gostima hotela je na raspolaganju restoran u kom se služi doručak i bar.
ODEON World Travel zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste kategorije.
 

Klima u sobi
Recepcija
WI FI u sobi
Bar
Restoran
PROGRAM

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan (8.novembar)           Beograd – Porto
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” dva i po sata pre leta za Porto kompanijom Air Serbia na liniji JU566 u 07.05h. Dolazak u Porto u 09.50h. Nakon sletanja sledi panoramsko razgledanje grada Porto. Najveća znamenitost grada je njegovo staro jezgro, koje je od 1996. godine pod zaštitom UNESCO-a, gde se nalazi niz trgova sa uskim ulicama i brojnim crkvama, palatama i zdanjima. Od pojedinačnih značajnih građevina potrebno je spomenuti gradsku katedralu, koja je izgrađena u XVII veku u baroknom stilu, i Staru berzu sa veoma lepim "Arapskim salonom". Železnička stanica S. Bento je jedna od najlepših železničkih stanica na celom svetu gde su zidovi i plafon prekriveni sa 22.000 pločica. Odlazak do ivice reke Duro i kratka pauza sa pogledom na glavni most Dom Luis preko reke. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2.dan (9.novembar)           Porto (fakultativno Gimaraeš – Braga – Bon Žezus)
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja celodnevnog fakultativnog izleta za severni Portugal. Obilazak Gimaraeša koji još zovu i kolevkom Portugala. Upravo ovde je rođen 1109 god. prvi portugalski kralj Alfonso Henrikes, čija se statua nalazi ispred Palate Vojvoda od Brage iz XV veka. Šetnja do Dukal palate (ulaznica nije uključena u cenu, može se kupiti individualno po ceni oko 6 eur). Nastavak za Bragu, glavni grad provincije Minho koja je u vreme Rimljana bila sedište Galicije (sadašnje Španije). Šetnja do poznate katedrale (ulaznica uključena u cenu), a zatim poseta svetilištu Bom Žezus koje se nalazi na brdu (na visini od 1.315 m) iznad samog grada i do koga vodi velelepno barokno stepenište. Povratak u Porto. Noćenje.
03.dan (10.novembar)           Porto (fakultativno Koimbra i Aveiro)
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja celodnevnog fakultativnog izleta za Koimbru i Aveiro. Polazak za Koimbru, treći grad po veličini u Portugalu, i jedan od najstarijih univerzitetskih gradova Evrope. Bio je prestonica kraljevstva u XII veku. Šetnja do katedrale i univerziteta poznatog po čuvenoj biblioteci (ulaznica za biblioteku je uključena u cenu). Aveiro je značajan grad u Portugalu, smešten u njenom zapadnom delu, 80 km južno od Porta. Grad je središte istoimenog okruga Aveiro, gde time čini jednu od opština. Kroz Aveiro je prokopano nekoliko nekoliko kanala, pa grad s toga nazivaju “Portugalskom Venecijom”. Povratak u Porto. Noćenje.
4.dan (11.novembar)           Porto  –  Beograd
Doručak. Odjavljivanje iz hotela i slobodno vreme za individualne aktivosti do transfera na aerodrom. Transfer na aerodrom. Let za Beograd kompanijom Air Serbia JU569 u 17.25h, dolazak u Beograd u 21.50h. Kraj usluga.

U CENU ARAŽMANA JE UKLJUČENO:
-Avio prevoz na relaciji Beograd-Porto-Beograd kompanijom Air Serbia
-Aerodromske takse 66€ (na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se plaćaju u agenciji u dinarskoj protivvrednosti)
-Smeštaj u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama
-Transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom
-Panoramsko razgledanje grada Porto na dolasku u pratnji vodiča
-Vodič na srpskom jeziku
-Troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
-Gradska taksa oko 2€ dnevno po osobi, plaćanje na recepciji hotela
-Fakultativni izleti po programu
-Napojnice za lokalne vodiče i vozače
-Putno zdravstveno osiguranje

FAKULTATIVNI IZLETI:
-Minimum za realizaciju izleta je 15 osoba. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, izlet je moguće realizovati po korigovanoj ceni. Prijava za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a uplata navedenih fakultativnih izleta se vrši na licu mesta, na destinaciji u evrima. Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnog partnera.
1. Gimaraeš, Braga i Bon Žezus (celodnevni izlet, oko 9h). U cenu je uključen transfer autobusom u pratnji vodiča i ulaznica za katedralu u Bragi. Cena izleta: 75€.
2. Koimbra i Aveiro (celodnevni izlet, oko 8h). U cenu je uključen  transfer autobusom u pratnji vodiča i ulaznica u univerzitetsku biblioteku. Cena izleta: 85€.
NAPOMENA: Lokalna turistička agencija (organizator fakultativnih izleta) zadržava pravo promene cene, dana realizacije i minimalnog broja putnika za realizaciju izleta.

NAPOMENE:
-Jednokrevetne i trokrevetne sobe su ograničenog broja NA UPIT! i konačna potvrda se dobija u roku od 24 časa
-trokrevetne sobe su sa pomoćnim ležajem (sofa) koji je pogodan za decu do 12 godina. Uz poseban zahtev, može ga koristiti odrasla osoba.
-Dozvoljena količina predatog prtljaga je 23kg i kabinskog (ručnog) 8 kg

USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima (osim ako drugačije nije definisano programom putovanja). Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan rezervacije. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 21 dan pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata prilikom rezervacije).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20.umesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Odeon World Travel-a.
6 ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.
Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine ponude.

OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnogo siguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (dozvoljena novčana sredstva, zdravstveno osiguranje…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU ili izlaz iz RS.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše, budući da se isti izdaju sa kraćim periodom važenja.
Putnik se obavezuje da će prilikom rezervacije navesti ispravne podatke koji podrazumevaju sledeće: ime i prezime kako je navedeno u pasošu, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i kontakt mail adresu. Putnik se obavezuje da dostavi dodatno tražene podatke ukoliko su dodatni podaci potrebni za realizaciju putovanja. Ukoliko putnik u bilo kom trenutku priloži neispravne ili delimično neispravne podatke koji mogu za posledicu imati naknadne finansijske troškove – putnik (nosilac rezervacije) se obavezuje da isti trošak snosi, te takvi troškovi ne mogu ići na teret agencije Odeon World Travel. Agencija Odeon World Travel ne može biti odgovorna za netačne ili delimično tačne podatke putnika koje je putnik prijavio prilikom rezervacije.

SMEŠTAJ:
U najvećem broju smeštajnih objekata u smeštajne jedinice se ulazi posle 14:00h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00h poslednjeg dana boravka. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
U svim hotelima dodatni-pomoćni kreveti rade se na upit. Skrećemo putnicima pažnju da su pomoćni kreveti manjih dimenzija od standardnih, obično drvene ili metalne kontrukcije ili na razvlačenje i da mogu bitno uticati na komfor u smeštajnoj jedinici.
Deca 0-2 god. nemaju svoj krevet, dele sa odraslima. Krevetac za bebe se radi na upit i dodatno se plaća u većini hotela. Molimo putnike da se o cenama i uslovima najma krevetca informišu u agenciji.
Svi opisi, fotografije i podaci o smeštajnim objektima su preuzeti sa zvaničnih internet prezentacija ili dobijeni od lokalnih partnera. Smeštajni objekti zadržavaju pravo da usled objektivnih okolnosti izmene ili ukinu neke od sadržaja/usluga. Kategorizacija smeštajnih objekata odgovara lokalnoj kategorizaciji objekata koju propisuje nadležno Ministarstvo zemlje putovanja.
Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima zavisi od sezonalnosti i politike samog objekta.

NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA i predstavnika prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 20
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA
OD STRANE AGENCIJE JE 7 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Ukoliko broj putnika bude manji, putovanje je moguće realizovati uz doplatu.

Cenovnik br. 1 od 20.05.2024.
OTP br. 114/2021 od 12.10.2021.god, kategorija licence A
Garancija putovanja broj 2701823, važi od 01.10.2023. god.
Odeon World Travel d.o.o.
Kneza Miloša br. 84, Beograd, Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25
Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax: +381 11 323 81 30
Bul. Crvene Armije br. 9b, Beograd, Tel: +381 60 0240 123