HISTRION
OPIS

POPUST -20% za rezervacije do 31.01. i period boravka 02.01 - 06.03.2022.
 Lokacija: Hotel Histrion je porodični hotel koji se nalazi na samoj obali mora i renoviran je za letnju sezonu 2020. Nalazi se na pola puta između mesta Portorož i Piran, sa kojima ga povezuju šetalište i biciklistička staza. Zgrada hotela Histrion je ovalnog oblika, a u sredini je mala marina. Ispred ulaza u hotel je manji gradski trg sa starom crkvom, koji deli hotel Histrion od hotela Vile Park 3*.

Sobe: Hotel histrion ima ukupno 276 soba, sve sobe su renovirane i svaka ima kupatilo, fen, TV, telefon, klima uređaj, sef, mini bar i balkon sa direktnim pogledom na more ili pogledom na lagunu.

Hotelski sadržaj: Pored glavnog restorana, hotel Histrion ima a la carte restoran i tavernu, kao i bar na plaži. Za goste hotela obezbeđen je parking.

Sport i zabava: Gostima je na raspolaganju wellness centar Laguna, dok je hotel Histrion direktno povezan sa vodenim parkom Laguna Bernardin koji je kompletno renoviran 2020. god. Bazenski kompleks sa grejanom morskom vodom prostire se na 2400 m² i sastoji se iz dela koji je namenjen za relaksaciju i uživanje i dela koji je namenjem zabavi. Tokom leta vodeni park je povezan sa plažom preko terase. Najmlađim gostima na raspolaganju je igralište i dečiji klub na plaži. Agencija Odeon World Travel izdvaja hotel Histrion kao odličan izbor na destinaciji Portorož.

 

Na plaži
A la Carte restoran
Restoran
Hotel Map Title
PROGRAM

POPUSTI I DOPLATE:

- 20% popusta za rezervacije do 31.01. i period boravka 02.01 – 06.03.2022. u h. Histrion.

- 10% popusta za rezervacije do 31.03. i period boravka 13.05 – 23.12.2022.

- U pratnji dve odrasle osobe prvo i drugo dete do 15 god. (u GH Bernardin do 12 god.) BESPLATNO. U pratnji jedne odrasle osobe dete do 2 god. besplatno u jednokrevetnoj sobi, dete 2-15 god. ima 20% popusta u dvokrevetnoj sobi.  Napomena: u periodu 09.04 – 18.04. 2+1 i 2+2 sobe nisu raspoložive.

- Treća osdrasla osoba plaća 50€ u hotelima 5*, 40€ u hoteima  4* i 30€ u hotelima 3*.

- Večera 20€ u GH Bernardin, 15€ u h. Histrion i Vile Park dnevno po osobi za odrasle. Deca besplatno kada roditelji imaju uplaćenu večeru.

- Krevetac 7€ dnvno. Plaća se na licu mesta.

- Parking je besplatan. Garaža se plaća 5€ dnevno.

- Boravišna taksa iznosi 2.5€ dnevno po osobi. Prijava boravka 1€ po osobi za odrasle i decu (i bebe plaćaju) jednokratno. Plaćanje na recepciji hotela.

 

CENA UKLJUČUJE:

- Korišćenje vodenog parka Termaris i plaže koja je otvorena u letnjem periodu (15.06 – 15.09.)

- Korišćenje bazena GH Bernardin samo za goste GH Bernardin (zatvoren u julu i avgustu).

- Wi-fi.

- Rezervisane i potvrđene usluge u izabranom smeštajnom objektu

- Organizaciju putovanja

 

CENA NE UKLJUČUJE:

- Boravišnu taksu na destinaciji 2.5€ dnevno po osobi i prijavu boravka 1€ po osobi za odrasle i decu (i bebe plaćaju) jednokratno. Plaća se na licu mesta, na recepciji hotela.

- Zdravstveno putno osiguranje.

- Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se okvirno 2% od ukupne cene aranžmana u zavisnosti od kategorije osiguranja. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama ili putem telefona. Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja.

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Prvi dan: Dolazak i smeštaj u hotel ili apartman posle 14:00h.

Drugi – pretposlednji dan: Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.

Poslednji dan: Napuštanje hotela ili apartmana do 10:00h.

 

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Eurima. Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan rezervacije. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 21 dana pre polaska.

2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.

3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).

4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 50% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20.umesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Odeon World Travel-a.

6 ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.

7. TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.

Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine ponude.

 

OSIGURANJE: 

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnogo siguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

 

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na krajnju ili kroz tranzitne destinacije. Molimo putnike da sa posebnom pažnjom pristupaju ovom usled okolnosti Covid 19.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseca nakon povratka sa putovanja (minimum 90 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše, budući da se isti izdaju sa kraćim periodom važenja.

Putnik se obavezuje da će prilikom rezervacije navesti ispravne podatke koji podrazumevaju sledeće: ime i prezime kako je navedeno u pasošu, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i kontakt mail adresu. Putnik se obavezuje da dostavi dodatno tražene podatke ukoliko su dodatni podaci potrebni za realizaciju putovanja. Ukoliko putnik u bilo kom trenutku priloži neispravne ili delimično neispravne podatke koji mogu za posledicu imati naknadne finansijske troškove – putnik (nosilac rezervacije) se obavezuje da isti trošak snosi, te takvi troškovi ne mogu ići na teret agencije Odeon World Travel. Agencija Odeon World Travel ne može biti odgovorna za netačne ili delimično tačne podatke putnika koje je putnik prijavio prilikom rezervacije.

 

SMEŠTAJ:

U najvećem broju smeštajnih objekata u smeštajne jedinice se ulazi posle 14:00h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h poslednjeg dana boravka. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.

U svim hotelima dodatni-pomoćni kreveti rade se na upit. Skrećemo putnicima pažnju da su pomoćni kreveti manjih dimenzija od standardnih, obično drvene ili metalne kontrukcije ili na razvlačenje i da mogu bitno uticati na komfor u smeštajnoj jedinici. U programu se nalaze osnovne kategorije soba, viša kategorija je moguća uz doplatu i na upit.

Krevetac za bebe se radi na upit i dodatno se plaća u većini hotela. Molimo putnike da se o cenama i uslovima najma krevetca informišu u agenciji.

Svi opisi, fotografije i podaci o smeštajnim objektima su preuzeti sa zvaničnih internet prezentacija ili dobijeni od lokalnih partnera. Smeštajni objekti zadržavaju pravo da usled objektivnih okolnosti izmene ili ukinu neke od sadržaja/usluga. Kategorizacija smeštajnih objekata odgovara lokalnoj kategorizaciji objekata koju propisuje nadležno Ministarstvo zemlje putovanja.

 

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA i predstavnika prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

 

Cenovnik br. 1 od 18.11.2021.

OTP br. 114/2021 od 12.10.2021.god, kategorija licence A

Garancija putovanja broj 2700972, važi od 01.10.2021. god.

 

Odeon World Travel d.o.o.

Kneza Miloša br. 84, Beograd, Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25

Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax: +381 11 323 81 30

office@odeontravel.rs , www.odeontravel.rs