AJDA
OPIS

 

Prijatan hotel Ajda deo je kompleksa Moravske Toplice - Terme 3000. Ima ukupno 157 soba i svaka ima kupatilo, fen za kosu, klima uređaj, TV, telefon, internet konekciju i mini bar.

Sobe su renovirane i inspirisane su heljdom koja raste na prekmurskim poljima više od 500 godina. Sobe su u nijansama boje heljde, a gostima su na raspolaganju za miran san i jastuci od heljdinih ljuspica. Pored glavnog restorana u sastavu hotela su aperitiv bar i Taverna.

Hotel Ajda ima svoj unutrašnji i spoljašnji bazen sa crnom termomineralnom vodom, spoljašni i unutrašnji bazen sa običnom vodom, spoljašnji dečiji bazen i 2 whirpoola. Bazensi kompleks je renoviran.

Hotel je spojen sa Termalnim Parkom novoizgrađenim prekmurskim panoramskim hodnikom.

Hotel Map Title

Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba, premium – renovirana soba, economy - francuski krevet 1.5 m, HB – polupansion (doručak/večera).
U svim hotelima doručak/večera: samoposluživanje/meni (izbor više jela) ili klasično usluživanje. 

 

Popusti u paketu Specijalna ponuda 1=2:

- 2019: U pratnji dve odrasle osobe prvo dete do 12 god. BESPLATNO, drugo dete do 2-12 u hotelu Livada Prestige plaća 20€ dnevno, u hotelu Ajda plaća 15€ dnevno i u hotelu Termal 10€ dnevno, dete 12-15 god. ima 30% popusta.

- 2020: U pratnji dve odrasle osobe prvo dete do 12 god. BESPLATNO, drugo dete do 2-12 u hotelu Livada Prestige plaća 22€ dnevno, u hotelu Ajda plaća 17€ dnevno i u hotelu Termal 12€ dnevno, dete 12-15 god. ima 30% popusta.

*Napomena: U pratnji dve odrasle osobe jedno dete deli krevet sa roditeljima, drugo na pomoćnom krevetu.

- Treća odrasla osoba 10% popusta na pomoćnom krevetu.


- Paket U dvoje je lepše važi samo za dve osobe.

NOVO: Svi hoteli su povezani sa termalnim parkom TERME 3000 novoizgrađenim panoramskim hodnikom.

Cena u svim paketima uključuje:
- Neograničeno korišćenje hotelskog bazena (i na dan odlaska).
- Neograničeno korišćenje bazenskog kompleksa Terme 3000 (na dan odlaska do 11h).
- Ulaz u hotelski fitnes i saunu.
- Bade-mantil.

Doplate za sve pakete:
- Boravišna taksa iznosi 1.3€ za odrasle, za decu 7 -18 god  0.65€ dnevno po osobi i prijava boravka 1€ jednokratno po osobi, plaćaju se na licu mesta (cene su informativnog karaktera i podložne su pormeni).
- Krevetac 8€ u hotelu Ajda i Termal, 10€ u hotelu Livada dnevno.
- Doplata za suite/porodičnu sobu na upit.
- Garaža 5€ dnevno.
- Ručak 15€ u hotelu Livada 5*, 11€ u hotelima Ajda 4* i Termal 4* dnevno po osobi.

Program putovanja:
Prvi dan:          Dolazak u hotel, smeštaj posle 14:00h. Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.
Poslednji dan:    Napuštanje hotela ili apartmana najkasnije do 10:00h.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima.  Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima  i plaća prema kursu na dan uplate.  U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA -  Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA - uplata na račun Odeon World Travel-a.
6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.
Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.

OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZE I PUTNA DOKUMENTA:
Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvaćene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).

NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

ROK ZA POTVRDU REZERVACIJE JE NAJKASNIJE 2 RADNA DANA OD MOMENTA PRIJAVE I UPLATE AKONTACIJE
U slučaju nedobijanja potvrde putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaće¬nog avansa

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane

OTP br. 5/2013 od 21.05.2013. god.
Garancija putovanja broj 300060524 od 01.10.2019. god.
Odeon World Travel d.o.o.
Kneza Miloša br. 84, Beograd Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax: + 381 11 366 02 25
Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax: +381 11 323 81 30
office@odeontravel.rs  www.odeontravel.rs