TOSKANA - DIREKTAN ČARTER LET
OPIS

 

Grand hotel Bonanno 4* Via C.F. Gabba 17, 56122 Pisa www.anghelhotels.it/grandhotelbonanno/it/

Hotel se nalazi u Pizi, u blizini je železnicke stanice, udaljen je 1,5 km od centra grada. Aerodrom je udaljen 5 km od hotela. Sve standard sobe imaju kupatilo (tuš/wc), TV, telefon, mini bar i klima uređaj. Od dodatnih sadržaja hotel poseduje restoran i parking. U restoranu sa modernim barom služi se doručak na bazi švedskog stola. 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan (petak, 14.decembar)                        Beograd – Piza – Luka - Piza

Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” u 07.00h, let za Pizu u 08.55h (JU3420). Po sletanju, prolasku pasoške i carinske kontrole sledi transfer do hotela u Pizi. Smeštaj u hotel od 14.30h. Slobodno vreme ili fakultativni izlet Piza i Luka (gosti koji idu na izlet će ostaviti prtljag na recepciji hotela). Transfer do centra Pize, pešačka tura sa vodičem, obilazak Katedralnog trga koji je poznat i pod imenom Trg čuda, slobodno vreme u Pizi. Nakon toga transfer do Luke, pešačko razgledanje sa vodičem, starog gradskog jezgra okruženog zidinama iz vremena renesanse. Povratak u hotel u Pizi. Noćenje.

 

2. dan (subota 15.decembar)                      Piza – Sijena – San Điminjano – Piza

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na celodnevni fakultativni obilazak Sijene (Siena) i San Điminjana (San Gimignano). Sijena je posle Firence, čiji je ozbiljan rival bila u prošlosti, drugi po značaju grad Toskane, po umetničkoj i kulturnoj baštini. Smeštena na tri brda, odlikuje se gotskom arhitekturom i građevinama od crvenkaste opeke. Po dolasku, pešački obilazak gradskog jezgra: Pjaca del Kampo, trga u obliku školjke na kome su Fontana sreće i Palacopubliko sa zvonikom (88m), Pjaca del Duomo sa gotskom katedralom, ukrašenom mozaicima… Slobodno vreme. Odlazak za San Điminjano, tipičan toskanski gradić, okružen vinogradima i maslinjacima, koji je zadržao u velikoj meri svoj srednjovekovni izgled. ”San Gimignanodalle belle torri” - jedinstven je po 14 preostalih od 72 visoka tornja – koje su bogate porodice od XV veka podizale zbog prestiža. Pešački obilazak centra grada pešice. Slobodno vreme. Povratak u hotel u popodnevnim časovima. Noćenje.

 

3. dan (nedelja 16.decembar)                   Piza – Firenca  - Beograd

Doručak. Napuštanje soba i odjava iz hotela. Večernji let za Beograd. Slobodno vreme do transfera na aerodrom ili fakultativni izlet za Firencu. Osnovana kao rimsko naselje na reci Arno, Firenca je od XII veka samostalna gradska republika, a zatim i vojvodstvo. Doživela je procvat tokom vladavine moćne bankarske porodice Mediči (XIV do XVII veka), čiji su se najviđeniji članovi istakli i kao velike mecene i pokrovitelji umetnosti. Od 1865. do 1871. Firenca je bila prestonica Italije. Obilazak užeg centra grada pešice: trg Sinjoria, katedrala Santa Marija del Fiore, sa čuvenom Bruneleskijevom kupolom, krstionica, Ponte Vekiopokriveni most iz XIV veka, palata Ufici, crkva Santa Kroće u kojoj su grobnice Mikelanđela, Makijavelija i Galileja… (bez ulaska u objekte). Transfer iz Firence do aerodroma i direktan čarter let za Beograd u 21.40h (JU3421). Po sletanju u Beograd u 23.20h kraj programa.

                                                                                                                                                Cene su po osobi u € za navedeni period

Hotel/kategorija

Tip sobe

Usluga

14.12.2018. – 16.12.2018.

3 dana / 2 noćenja

Grand hotel Bonanno 4*

1/2

BB

285

dete 2-4 god.

255

1/3

315

treća osoba

285

1/1

330

                 Legenda: 1/2-dvokrevetna soba, 1/1-jednokrevetna soba, 1/3 –trokrevetna soba (povezane unutrašnjim vratima dvokrevetna i jednokrevetna soba sa dva kupatila) BB - noćenje sa doručkom (samoposluživanje-izbor više jela).

 

 

   

OPIS HOTELA:

Grand hotel Bonanno 4* Via C.F. Gabba 17, 56122 Pisa www.anghelhotels.it/grandhotelbonanno/it/

Hotel se nalazi u Pizi, u blizini je železnicke stanice, udaljen je 1,5 km od centra grada. Aerodrom je udaljen 5 km od hotela. Sve standard sobe imaju kupatilo (tuš/wc), TV, telefon, mini bar i klima uređaj. Od dodatnih sadržaja hotel poseduje restoran i parking. U restoranu sa modernim barom služi se doručak na bazi švedskog stola.

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

Opisi izleta su sadržani u programu putovanja. Fakultativni izleti se mogu uplatiti isključivo u agenciji prilikom rezervacije aranžmana. Minimum za realizaciju je 45 prijavljenih putnika, po izletu. Putnici se mogu opredeliti na svaki pojedinačni izlet po izboru ili se mogu prijaviti na komplet od 3 navedena izleta:

Naziv izleta

Cena po osobi u pretprodaji

Cena po osobi na destinaciji

 PIZA I LUKA

30

30

SIJENA I SAN ĐIMINJANO

45

45

FIRENCA

45

45

KOMPLET TRI IZLETA

110

120

 

 

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Piza-Beograd kompanijom Air Serbia (direktan čarter let)
 • Smeštaj u hotelu u na bazi 2 noćenja sa doručkom u standardnim sobama
 • Transfere prema programu, panoramsko razgledanje Pize
 • Usluge vodiča na srpskom jeziku
 • Troškove organizacije i vođenja putovanja

 

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:

 • Aerodromske takse 44,40 eur  (Beograd 22,40 eur, Piza 22 eur),  plaćaju se u agenciji uz aranžman i podložne su promeni
 • Obavezna gradska taksa, plaćanje na recepciji hotela 2€ po oobo/noći
 • Fakultativne izlete
 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove putnika

 

NAPOMENE:

 • Putnici prilikom odlaska dobijaju uslugu posluženja u avionu.
 • Dozvoljena količina predatog prtljaga je 23kg i kabinskog (ručnog) 8 kg.
 • Jednokrevetne i trokrevetne sobe isključivo na upit!

 

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Evrima.  Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banca Intesa na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima  i plaća prema kursu na dan uplate.  U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

2. PLATNIM KARTICAMA -  Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express

3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata)

4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

5. PREKO RAČUNA - uplata na račun Odeon World Travel

6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.

7. TURISTIČKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci

Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude             

 

OSIGURANJE:

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

 

HOTELSKI SMEŠTAJ:

U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.

 

POMOĆNI KREVET:

U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na  prostor u vašoj sobi.

 

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

 

POTVRDA REZERVACIJE HOTELA SE DOBIJA 48 SATI PO UPLATI AKONTACIJE.

U slučaju ne dobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaće­nog avansa.

 

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole  se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.

Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

 

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane

 

MINIMALAN BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 120

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA

OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

 

Cenovnik br. 1 od 18.10.2018.

 

OTP br. 5/2013 od 18.02.2013.god

Garancija putovanja broj 300060524 od 25.01.2018. god. 

Odeon World Travel d.o.o.

Kneza Miloša br. 84, Beograd Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25

Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax:+381 11 323 81 30

www.odeontravel.rs , office@odeontravel.rs