THERMANA PARK LAŠKO
OPIS

Hotel je moderno opremljen sa posebnim akcentom na brigu o raspoloženju gostiju, pa je tako vrlo svetao, a sobe su terapeutski dekorisane u bojama koje bude pozitivne emocije. Nagrađen je i sertifikovan kao hotel koji utiče na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.

Svaka soba ima kupatilo, fen za kosu, TV, telefon, sef, mini bar i bade mantil. Gosti mogu da biraju sobe okrenute ka ulici ili ka reci, sa ili bez balkona.

U sastavu hotela je pored glavnog restorana sa izuzetnom gastronomskom ponudom i a la carte restoran, kao i kafe poslastičarnica sa velikom terasom uz reku.

Wellness i fitnes centar su spojeni sa hotelom.

Gostima je na raspolaganju besplatan parking pored hotela.

Hotel Map Title

 VAŽNA NAPOMENA: Zbog godišnjeg održavanja bazeni u Termalnom centru biće zatvoreni u periodu 10.09-19.09.

Cena u svim paketima uključuje:
- Neograničeno korišćenje bazena, i na dan odlaska.
- Upotreba fitnes centra jednom dnevno.
- Noćno kupanje u Termalnom centru Thermana Park Laško petkom i subotom do 23h.
- Wi-Fi.
- Dnevna ponuda animacije, opuštanja i rekreacije.
- Bade-mantil (za odrasle).
- Poklon bon u vrednosti od 10€ za wellness usluge.

Doplate u svim paketima:
- Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 2€ dnevno za odrasle i 1€ dnevno za decu 7-18 god. (plaćanje se vrši na recepciji hotela, cene su podložne promeni).
- Neograničen ulaz u sauna centar 10€ dnevno po osobi (cene su podložne promeni).
- Krevetac 8€ dnevno.
- Ručak u hotelu Thermana Park Laško 15€ za odrasle, 9€ za decu, u hotelu Zdravilišče 11€ za odrasle, 8€ za decu dnevno po osobi.
- Bade-mantil za decu 5€ dnevno.
- Za sobu sa pogledom na reku ili sa balkonom 2€ dnevno po osobi (deca prema popustima).
- Za sobu sa pogledom na reku i balkonom 4€ dnevno po osobi (deca prema popustima).
- Jednokrevetna soba u hotelu Thermana Park Laško 27€, u hotelu Zdravilišče 20€ dnevno.
- U hotelu Thermana Park Laško za apartman standard 30€ dnevno (spavaća soba i dnevni boravak), 35€ dnevno za komfort plus (app 1/2+3, pogled reka, spavaća soba, dečija soba, dnevni boravak) i 38€ dnevno za LUX (balkon, pogled reka, dve spavaće sobe, dnevna soba).

PREVOZ: Svakodnevni polasci iz Beograda do Termi Laško. Vremena polazaka nisu fiksna, već se formiraju na osnovu potreba putnika i njihovih želja. Konkretan dogovor u agenciji.
Cena za jedan pravac 45€, a cena povratne karte 80€ po osobi.

Program putovanja:
Prvi dan:              Dolazak u hotel, smeštaj posle 14:00h. Boravak u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge.
Poslednji dan:    Napuštanje hotela najkasnije do 11:00h.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima.  Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima  i plaća prema kursu na dan uplate.  U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA -  Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA - uplata na račun Odeon World Travel-a.
6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.
Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.

OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZE I PUTNA DOKUMENTA:
Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvaćene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka)

NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.
ROK ZA POTVRDU REZERVACIJE JE NAJKASNIJE 2 RADNA DANA OD MOMENTA PRIJAVE I UPLATE AKONTACIJE
U slučaju nedobijanja potvrde putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaće¬nog avansa

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane

CENOVNIK VAŽI OD 01.08.2018. DO POPUNE KAPACITETA
OTP br. 5/2013 od 18.02.2013. god.
Garancija putovanja broj 300060524 od 25.01.2018. god.
Odeon World Travel d.o.o.
Kneza Miloša br. 84, Beograd, Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99, Fax: + 381 11 366 02 25
Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04, Fax: +381 11 323 81 30
office@odeontravel.rs  www.odeontravel.rs