RADIN
OPIS

Hotel Radin 4*

Nalazi se u samom centru lečilišta i povezan je sa hotelom Izvir, kao i sa termalnim kompleksom. Hotel Radin je najveći hotel u ovim termama i ima ukupno 291 sobu, od kojih svaka ima kupatilo, fen, TV, telefon, radio, sef, mini bar i balkon. Deo soba je klimatizovan i te sobe imaju francuske balkone. U sastavu hotela su restoran, bar, bar sa izvornom mineralnom vodom, frizerski salon i prodavnice.

TERMALNI KOMPLEKS obuhvata površinu od 1.420 m2 i sadrži unutrašnji bazen sa običnom vodom za rekretivno plivanje, unutrašnji i spoljašnji bazen sa termo-minerealnom vodom, unutrašnji bazen sa toplim izvorima 37° C, bazene za decu sa običnom i termalnom vodom, bazen za kneipp sa hladnom vodom, slapove, podvodne masaže i atraktivnu brzu reku.

MEDICO WELLNESS CENTAR CORRIUM gostima nudi 6 različitih vrsta sauna, klasične masaže ili masaže toplim i hladnim kamenjem, a Beauty Studio je namenjen tretmanima nege lica i tela. Nadaleko su poznate kupke sa mineralnom vodom bogatom ugljen-dioksidom koje blagotvorno deluju na jačanje organizma, naročito na srce i cirkulaciju, a istovremeno opuštaju i prijaju. Terme Radenci su među prvim termama u Sloveniji koje su otvorile AYURVEDA CENTAR i na ovaj način dopunile svoju wellness ponudu. Ovde gosti mogu da uživaju u masažama sa uljima koje se izvode prema drevnoj indijskoj tehnici.

 

Higijenski standard Sava Hoteli 

Bar
Restoran
Wellness & Spa
Hotel Map Title
PROGRAM

CENA UKLJUčUJE:

- Neograničeno korišćenje bazenskog kompleksa.

- 1x dnevno ulaz u saune do 15h (korišćenje do 16h) osim na dan odlaska.

- Bade-mantil.

 

POPUSTI i DOPLATE:

- U pratnji dve odrasle osobe prvo dete do 12 god. I drugo dete do 6 god. BESPLATNO, drugo dete 6-12 plaća 40€ dnevno.

*Napomena: U pratnji dve odrasle osobe jedno dete deli krevet sa roditeljima, drugo na pomoćnom krevetu.

- Treća odrasla osoba plaća 40€ dnevno na pomoćnom krevetu.

- Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 2€ dnevno po osobi, plaćanje se vrši na recepciji hotela. Cene su informativnog karatktera i podložne su promeni.

- Prijava boravka 1€ po osobi jednokratno, plaćanje se vrši na recepciji hotela.

- Min br nocenja je 2. Doplata za kraći boravak na upit.

- Doplata za economy jednokrevetnu sobu 15€ dnevno.

- Novogodišnja večera 60€ za odrasle i decu stariju od 6 god. Večera je organizovana u na bazi švedskog stola 18 - 22h uz animir muziku.

 

CENA NE UKLJUčUJE:

- Zdravstveno putno osiguranje.

- Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se okvirno 2% od ukupne cene aranžmana u zavisnosti od kategorije osiguranja. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama ili putem telefona. Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Prvi dan: Dolazak i smeštaj u hotel ili apartman posle 14:00h.

Drugi – pretposlednji dan: Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.

Poslednji dan: Napuštanje hotela ili apartmana do 10:00h.

 

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Eurima. Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan rezervacije. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 21 dana pre polaska.

2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.

3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).

4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 50% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20.umesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

5. PREKO RAČUNA – uplata na račun Odeon World Travel-a.

6 ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.

7. TURISTIČKIM KREDITOM – sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.

Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine ponude.

 

OSIGURANJE: 

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnogo siguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

 

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na krajnju ili kroz tranzitne destinacije. Molimo putnike da sa posebnom pažnjom pristupaju ovom usled okolnosti Covid 19.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseca nakon povratka sa putovanja (minimum 90 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše, budući da se isti izdaju sa kraćim periodom važenja.

Putnik se obavezuje da će prilikom rezervacije navesti ispravne podatke koji podrazumevaju sledeće: ime i prezime kako je navedeno u pasošu, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i kontakt mail adresu. Putnik se obavezuje da dostavi dodatno tražene podatke ukoliko su dodatni podaci potrebni za realizaciju putovanja. Ukoliko putnik u bilo kom trenutku priloži neispravne ili delimično neispravne podatke koji mogu za posledicu imati naknadne finansijske troškove – putnik (nosilac rezervacije) se obavezuje da isti trošak snosi, te takvi troškovi ne mogu ići na teret agencije Odeon World Travel. Agencija Odeon World Travel ne može biti odgovorna za netačne ili delimično tačne podatke putnika koje je putnik prijavio prilikom rezervacije.

 

SMEŠTAJ:

U najvećem broju smeštajnih objekata u smeštajne jedinice se ulazi posle 14:00h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h poslednjeg dana boravka. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.

U svim hotelima dodatni-pomoćni kreveti rade se na upit. Skrećemo putnicima pažnju da su pomoćni kreveti manjih dimenzija od standardnih, obično drvene ili metalne kontrukcije ili na razvlačenje i da mogu bitno uticati na komfor u smeštajnoj jedinici. U programu se nalaze osnovne kategorije soba, viša kategorija je moguća uz doplatu i na upit.

Krevetac za bebe se radi na upit i dodatno se plaća u većini hotela. Molimo putnike da se o cenama i uslovima najma krevetca informišu u agenciji.

Svi opisi, fotografije i podaci o smeštajnim objektima su preuzeti sa zvaničnih internet prezentacija ili dobijeni od lokalnih partnera. Smeštajni objekti zadržavaju pravo da usled objektivnih okolnosti izmene ili ukinu neke od sadržaja/usluga. Kategorizacija smeštajnih objekata odgovara lokalnoj kategorizaciji objekata koju propisuje nadležno Ministarstvo zemlje putovanja.

 

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA i predstavnika prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

 

Cenovnik br. 1 od 18.11.2021.

OTP br. 114/2021 od 12.10.2021.god, kategorija licence A

Garancija putovanja broj 2700972, važi od 01.10.2021. god.

 

Odeon World Travel d.o.o.

Kneza Miloša br. 84, Beograd, Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25

Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax: +381 11 323 81 30

office@odeontravel.rs , www.odeontravel.rs