MPM GUINNESS
Bulgaria, Bansko, Yavor Street
OPIS

Minimalan broj osoba u two bedroom apartmanu 2 odrasle + 2 dece ili 3 odrasle osobe.

Lokacija: Udaljen je 250 m od gondole do koje je organizovan prevoz hotelskim mini busom i 800 m od starog centra grada.

Sobe: Svaka soba ima kupatilo (tuš/ wc), fen, SAT TV, telefon, mini bar i balkon.

Hotelski sadržaj: Pored glavnog restorana, hotel ima nacionalni restoran (mehanu), lobby bar, prodavnicu, frizerski salon, menjačnicu, sef na recepciji, stolove za stoni tenis i bilijar. Wi- Fi je dostupan u lobiju. U sastavu hotela je spa centar koji je renoviran i proširen 2016. god i u svom sastavu ima bazen, saune, đakuzi, relax zonu, sobe za masažu i fitnes centar. Hotel ima besplatan parking, garažu (uz doplatu) i skijašnicu.

CENA UKLJUČUJE: Korišćenje bazena, sauna, parnog kupatila, turskog kupatila, đakuzija, Wi-Fi, parking i prevoz do gondole.

 

 

Hotel Map Title
Program putovanja:
1. dan

Dolazak u hotel. Smeštaj i usluga prema uplaćenoj rezervaciji (ulazak u sobe je posle 14:00h).

2. dan-pretposlednji dan

Boravak u hotelu na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

Poslednji dan

Doručak za goste koji imaju uplaćenu uslugu noćenje sa doručkom ili polupansion (napuštanje hotelskih soba do 10:00h).

Cena aranžmana uključuje:

-Smeštaj u izabranom hotelu 

-Obavezna doplata za uslugu Inopartnera (plaćaju odrasli i deca) 

-Izabrani broj noćenja na bazi izabrane usluge

-Organizacija putovanja

Cena aranžmana ne uključuje:

- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

- Doplata za skijaško osiguranje (isključuje: skijaške skokove, klizanje na ledu, akrobatsko skijanje)

- Autobuski prevoz


AUTOBUSKI PREVOZ
: Organizovani polasci iz Beograda, Novog Sada i Niša (8 dana / 7 noćenja)
 
DATUMI SMENA: 14. 21. 28. decembar, 04. 11. 18. 25. januar, 01. 08. 15. 22. februar, 07. mart  

Cena povratne karte iz Beograda 50€, iz Niša 40€, jedan smer iz Beograda 30€, iz Niša 25€ po osobi

Doplata za polazak iz Novog Sada 15€ po osobi (min 4 osobe za realizaciju transfera)

Doplata za određeno mesto u autobusu iznosi 1.000 din

Ograničenje za prtljag je jedna putna torba + ski oprema po osobi

Postoji mogućnost spajanja na prevozu za skijalište Borovec sa putnicima za skijalište Bansko

SKI PASS: Cenovnik kompletnih usluga na skijalištu Bansko dostupan je u agenciji.

NAPOMENA: U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 11:00h.

Svaki otkaz nastao u periodu 30 dana ili manje do putovanja naplaćuje se 100% od ukupne cene aranžmana za period boravka 20.12.2019- 05.01.2020.

Važna napomena:

-Doplate za obavezne svečane večere (25.12. i 31.12.)

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u evrima. Plaćanje se vrši u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.

3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).

4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA - uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

5. PREKO RAČUNA - uplata na račun Odeon World Travel-a.

6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima Odeon World Travel ima ugovor.

7. TURISTIČKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane Odeon World Travel, klijent aplicira za kredit u banci.

Odeon World Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.

OSIGURANJE:

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U ponudi je i skijaško zdravstveno osiguranje koje pokriva povrede nastale na stazi. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZE:

Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvaćene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.

NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

CENE ZA DECU:

NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.

HOTELSKI SMEŠTAJ:

U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.

POMOĆNI KREVET:

U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na prostor u vašoj sobi.

PUTNA DOKUMENTA:

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).

NAPOMENA - U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane

OTP br. 5/2013 od 18.02.2013. god

Garancija putovanja broj 300060524 od 01.10.2019. god.

Odeon World Travel d.o.o.

Kneza Miloša br. 84, Beograd Tel: +381 11 366 02 22, +381 11 366 09 99 Fax:+ 381 11 366 02 25

Beogradska br. 71, Beograd, Tel: +381 11 323 80 04 Fax:+381 11 323 81 30