Grčka | Grčka letovanje 2018

 

Grčka | Sopstveni prevoz

 

 

Grčka se nalazi na jugu balkanskog poluostrva na strateški veoma važnom položaju raskršću Evrope, bliskog istoka i severa afričkog kontinenta, a njene obale zapljuskuju talasi tri mora Egejsko, Jonsko i Sredozemno. Zauzima površinu od 132.000 km2 i najveća je država na Balkanu. Pored kontinentalog dela Grčka obuhvata i preko 1.400 ostrva od kojih su najznačanija Krit, Rodos i Krf. Obala mora ima dužinu od 13.676 km i prema tome je na 11. mestu u svetu, a po razuđenosti je druga u Evropi. Reljef je uglavnom brdsko-planinski oko 70%, a najviši vrh je Olimp na 2.911 m n/v.

 

Grčka ima u većem delu mediteransku klimu sa blagim vlažnim zimama i toplim suvim letima. U severu-zapadnom delu centralne Grčke i u planinskoj oblasti Peloponeza zastupljena je umereno-kontinentalna klima sa snežnim padavinama tokom zime.

 

Na teritoriji današnje Grčke pronađeni su najstariji dokazi ljudskog prisustva na Balkanu. Nalazišta neolitskih naselja datiraju iz bronzanog doba. Na prostoru Egeja razvijale su se civilizacije kao što su minojska sa Krita ili drevna Mikena. U antičko doba najviše su se razvile nauka i filzofija i prvi gradovi koji su se razvili u gradove-države. Iz tog perioda u nasledstvo su ostavljeni najpoznatiji spomenici i relikvije. Nakon pada Aleksandra Velikog dolazi do raspada helenističke Grčke koja postaje sastavni deo Rimskog carstva. Tada Grčka prvi put dobija puteve, akvadukte, mostove i kupatila. Umetnost, kultura i običaji razvili su se nakon podele Rimskog carstva na istočno i zapadno. Vizantijsko doba trajalo je 1.000 godina i ostavilo zanačajn trag u arhitekturi hramova i bazilika. Padom Konstantinopolja 1.453. godine Turci zauzimaju vremenom veći deo Grčke, jedino su Jonska ostrva izbegla dugotrajnu okupaciju i ostala mletački posed. Sagledavajući istorijski period od skoro 4.000 godina , uočava se Grčka tradicija u umeznosti i zanatstvu, koija započinje praistorijskim grnčarstvom, preko živopisnih minojskih fresaka, pa sve do skoro savršenih skulptura iz „Zlatnog doba“ i vizantijske umetničke riznice nakita.

 

Danas Republika Grčka ima blizu 11 miliona stanovnika, glavni grad je Atina, a važni ekonomski centri su Solun i Patra. Stanovništvo se najviše bavi ribolovom, poljoprivredom koja se bazira na proizvodnji mediteranskih kultura i industrijom. Najvažnija grana industije je za Grke svakako turizam. Grčka je jedna od najpoželjnih turističkih destinacija u svetu, a našim turistima je omiljena zahvaljujući toplom moru i prijatnoj klimi, autentičnoj arhitekturi primorskih mesta, očaravajućim plažama i brojnim spomenicima kulture koji su svedoci bogate prošlosti.